Categorie: Informatii publice

Declaratii de avere

Puteti studia declaratiile de avere si de interese a celor doua doamne director ale scolii nostre: Declaratie de avere – doamna Siderias Marioara Declaratie de interese – doamna Siderias Marioara Declaratie de avere – doamna Nicolae Adriana Declaratie de interese – doamna Nicolae Adriana

Contract educational

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115/15.12.2014, ale Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, se va completa urmatorul contract – click aici

Anunt: Organizarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedre

Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale”HERASTRAU”,  anunta organizarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedre Pentru lista posturilor vacante/rezervate neocupate la data de 24.03.2016 Click aici Pentru conditiile specifice de ocupare a postului Click aici

Nota nr.190/MCA/05.05.2016

Vă transmitem nota nr.190/MCA/05.05.2016 referitoare la prelungirea calendarului privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu din învățământul gimnazial. Documentul atașat – Click aici