Ofertă educațională

Deviza școlii

„Singurul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre.”

Sydney Harris

Prin infrastructura și resursele umane de care dispunem, ne propunem să satisfacem nevoia fiecărui copil de a fi competent și util, legat de alții, dar și autonom, cetățean român, dar și european, înarmat cu un set de valori sociale și emoționale, în baza cărora să-și orienteze comportamentul și cariera într-o lume marcată de provocări și schimbări rapide.

 • Elevii noștri sunt ambițioși și pasionați!
 • Elevii noștri învață să se exprime și să aibă încredere în forțele proprii.

Viziunea școlii

 • PROMOVAREA unui învățământ modern deschis și flexibil, capabil să asigure elevilor accesul la toate nivelurile de învățământ, din perspectiva formării abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal și profesional într-un climat stimulativ de cooperare și de siguranță.
 • DERULAREA UNEI PALETE VARIATE DE ACTIVITĂȚI ȘCOLARE, pornind de la Curriculum Național, care să țină cont de teoria inteligențelor multiple, de predarea integrată și evaluarea competențelor NU a cunoștințelor, de rolul emoțiilor în învățare și de stilul variat de învățare al fiecărui copil.

Misiunea școlii

 • Școala noastră va avea mereu porțile deschise pentru toți cei care au nevoie de educație.
 • Profesorii școlii noastre vin în sprijinul fiecărui elev, desăvârșindu-i educația, făcându-l să se simtă competent, autonom, în vederea creșterii șanselor sale de reușită socială și profesională. Meritul școlii noastre este acela că oferă șanse egale tuturor elevilor, nu numai celor care ating performanță.
 • Oferim toate condițiile pentru ca elevii să învețe temeinic și să-și dezvolte abilități și atitudini ce le vor permite să funcționeze cu succes, ca adult, într-o societate democratică.
 • Elevul poate participa la o gamă largă de activități extrașcolare și extracurriculare, desfășurate în parteneriat cu părinții, comunitatea locală. O.N.G.-uri și Asociația Părinților, care vor conduce la valorificarea și dezvoltarea talentelor și intereselor specifice, la formarea unei personalități echilibrate și armonioase.
 • Promovăm valorile culturale prin participarea la festivaluri, concursuri și proiecte naționale și internaționale.

Ținte strategice

 • Asigurarea climatului educativ adecvat.
 • Asigurarea siguranței elevilor în școală și în vecinătatea ei.
 • Asigurarea dezvoltării bazei materiale.
 • Desfășurarea de proiecte, programe, parteneriate locale, naționale și internaționale.
 • Perfecționarea continuă a personalului didactic din unitatea școlară.