Extras din R.O.I.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AN ŞCOLAR 2023-2024

Revizuit 

Nr. 1929/23.08.2023

  1. DISPOZIŢII GENERALE
  • CADRUL DE REGLEMENTARE

Art. 1. Regulamentul de Organizare si Functionare cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale “Herăstrău”.

Vezi documentul in format PDF


REGULAMENT INTERN

AN ŞCOLAR 2023-2024

Nr. 2006/04.09.2023

  1. DISPOZIŢII GENERALE
  • CADRUL DE REGLEMENTARE

Art. 1.

Prezentul Regulament intern a fost întocmit în baza urmatoarelor acte normative:

  1. Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, actualizată și consolidată;

Vezi documentul in format PDF