Extras din R.O.I.

       ŞCOALA GIMNAZIALĂ HERĂSTRĂU”

Str. Borşa nr. 27, Sector 1, Bucureşti

Tel./fax: 021.232.66.13

e-mail: scoala12@gmail.com

REGULAMENT  INTERN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AN ŞCOLAR 2017-2018

Revizuit 

Nr. 1373/01.09.2017

  1. DISPOZIŢII GENERALE
  • CADRUL DE REGLEMENTARE

Art. 1. Regulamentul de Organizare si Functionare cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale “Herăstrău”.

Vezi documentul in format PDF