Cursuri de formare profesională

  1. Director unitate de învăţământ
  2. Mentor
  3. Formator
  4. Metodist
  5. Evaluator de competenţe profesionale
  6. POSDRU 63122 „Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban”
  7. Gestionarea situațiior de criză din școală