Cursuri de formare profesională

 1. Director unitate de învăţământ
 2. Mentor
 3. Formator
 4. Metodist
 5. Evaluator de competenţe profesionale
 6. POSDRU 63122 „Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban”
 7. Gestionarea situațiior de criză din școală
 8. Proiectarea și implementarea activităților de abilitare curriculară
 9. Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a bullying-ului în școală
 10. Aplicarea metodelor psihologiei copilului în pedagogie
 11. Managementul clasei de elevi
 12. Proiectarea și implementarea activităților de abilitare funcțională
 13. Mediator școlar – Program de mediere în școală