Inscrierea in clasa pregatitoare – an scolar 2018-2019

 Programul de funcționare al claselor pregătitoare în anul școlar 2018-2019

ORELE 11.10 – 14.00 (tura a II-a) 

Programul înscriere 

perioada 08 martie-26 martie 2018 – Etapa I

Luni- Vineri : 08.00-18.00

 ACTE NECESARE:

  • ORIGINAL + COPIE XEROX CERTIFICAT NAȘTERE COPIL
  • ORIGINAL + COPIE XEROX ACT IDENTITATE PĂRINTE
  • COPIII CARE ÎMPLINESC 6 ANI ÎN PERIOADA 1.09.2018 – 31.12.2018 VOR DEPUNE ȘI DOCUMENTUL PRIN CARE  CMBRAE COMUNICĂ REZULTATUL POZITIV AL EVALUĂRII DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI ÎN ORIGINAL
  • ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNSCRIEREA SE FACE LA ALTĂ UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DECÂT ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE, PE LÂNGĂ DOCUMENTELE MENȚIONATE MAI SUS, PĂRINȚII DEPUN ȘI DOCUMENTE CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE
  • DOSAR DE ÎNCOPCIAT

Cadrele didactice care vor prelua clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019 sunt:

  • prof.inv.primar Zelgin Laurentia
  • prof.inv.primar Dragomir Laurentia
  • prof.inv.primar Scortanu Gabriela
  • prof.inv.primar Barbu Elena

 

 Vă invităm să consultați ORDINUL prin care se aprobă calendarul și metodologia înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019

Calendarul înscrierii pentru anul școlar 2018-2019

 

Metodologia înscrierii pentru anul școlar 2018-2019

 

 

 

Planificarea activitatii de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatica, 5-23 martie 2018 - Click aici

Precizari privind activitatea de evaluare psihosomatica 1-23 martie 2018 Click aici

Numarul de telefon TelVerde 0800816021 va fi disponibil in perioada 01.03.201804.05.2018, de luni pana joi in intervalul orar 8.0016.30 si vineri in intervalul orar 8.00  14.00 . - Click aici

 

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1 – 23 martie.

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 8 și 26 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 12 și 18 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Afișarea în fiecare unitate de învățământ a circumscripțiilor școlare, a planului de școlarizare propus și a numărului de clase pregătitoare se realizează în data de 1 martie.

Cererea-tip se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în interiorul perioadelor din calendarul aprobat de Ministerul Educației. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 – 18:00 (luni-vineri).

Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze Ziua porţilor deschise într-una din zilele din intervalul 1 – 12 martie. Cu acest prilej, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate – şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei.

Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor de învăţământ (dacă există).

Reamintim faptul că învăţământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.